Üstünlikli işe ýerleşmek üçin sanly endikler

Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi we JA Worldwide tarapyndan Türkmenistanda ýerine ýetirilýän USAID-iň “Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek” (EYFT) taslamasy Sanly we hünärden daşary endikleri ösdürmek boýunça treningleriň 2021-njy ýylyň tomusky maksatnamasynyň çäklerinde 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 5-9-de geçirilýan «Üstünlikli işe ýerleşmek üçin sanly endikler» treninge gatnaşmaga 18-25 ýaş aralykdaky...

Зал славы

05 марта 2021 года состоится Зал славы посвященный Международному женскому дню.