Treningiň maksady:

Üstünlikli iş üpjünçiligi üçin zerur bolan sanly başarnyklary öwretmek arkaly zähmet bazarynda ýaş adamlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak

Treningiň maksatnamasy aşakdakylary öz içine alýar:

Tema 1: Guramanyň işgärlerine bildirilýän häzirki zaman we üstünlikli talaplar we özbaşdak iş üpjünçiligiň mümkinçilikleri:
 
 • Işewürlik prosesini sanlaşdyrmak we maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmak şertlerinde zähmet bazarynda talap edilýän bilim we ukyplar
 • Hard we soft kills jemi hökmünde sanly başarnyklary hakynda düşünje
 • Iş üpjünçiligi prosesi hakynda düşünje
 • Özbaşdak bilim almak we sanly başarnyklary ösdürmek
Tema 2: Häzirki zaman ofisiň tehniki üpjünçiligi we dürli görnüşli ofis tehnikasy bilen işlemekde başarnyklar
 
 • Ofis tehnikasynyň görnüşleri we olaryň dolandyryş ulgmalary
 • Kompýuter we ofis tehnikasynyň özara baglanyşygy
 • Kompýuter guramaçylyk tehnikasyna yzygiderli hyzmat
 • Kompýuter tehnikasynyň işinde giňden ýaýran meseleler / bozulmalar we olaryň çözgüdi

Tema 3: Täze nesliň meşhur amallaýyn ulgamlary we programmalary bilen işlemekde başarnyklar

 • 2021-nji ýylyň standart ofisinde ulanylýan amallaýyn ulgamlar
 • Işewürlik-meseleleri çözmek üçin programma üpjünçiligi
 • Işewürlik gatnaşyklary wizuallaşdyrmak üçin programma üpjünçiligi
Tema 4: Işewürlik özara gatnaşyklary üçin onlaýn hyzmatlary we gurallar
 
 • Web-brauzerleri we elektron poçta bilen işlemekde başarnyklar
 • Uly göwrümli maglumatlary geçirmek we asman çözgütleri
 • Wideokonferensiýalary we webinarlar üçin onlaýn hyzmatlar
 • Onlaýn gurşawda özüni alyp barmagyň etikasy
Tema 5: Torda howpsuz özüni alyp barmagyň başarnyklary
 
 • Maglumatlar bilen işde howplar we töwekgelçilikler hakynda düşünje
 • Howplardan we wirus hüjümlerinden gorag serişdeleri
 • Maglumat howpsuzlygy

Treningi alyp baryjy:

Maksat Astankulow

MKT çygrynda maslahatçy, SET sertifisirlenen türgençisi

Mähri Klyýewa

robototehnikanyň mugallymy, SET sertifisirlenen türgençisi

Оставьте заявку на получение консультации

[fcb id='1' align='left'][/fcb]

Данный сайт разработан при поддержке Проекта USAID «Содействие развитию молодежи для успешного будущего», реализуемого в Туркменистане международной организацией JA Worldwide и Национальным общественным объединением «Союз экономистов Туркменистана».

Информация

Программы

Контакты

Центр цифровизации, экономики, предпринимательства и инноваций СЭТ, Н6,
БЦ "Беркарар"

+993 12 468052