Üstünlikli işe ýerleşmek üçin sanly endikler

Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi we JA Worldwide tarapyndan Türkmenistanda ýerine ýetirilýän USAID-iň “Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek” (EYFT) taslamasy Sanly we hünärden daşary endikleri ösdürmek boýunça treningleriň 2021-njy ýylyň tomusky maksatnamasynyň çäklerinde 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 5-9-de geçirilýan «Üstünlikli işe ýerleşmek üçin sanly endikler» treninge gatnaşmaga 18-25 ýaş aralykdaky ýaşlary çagyrýarlar.

Trening türkmen dilinde geçiriler.

Trening tölegsiz. 

Gatnaşyjylaryň ýerleriniň sany çäkli.

Gatnaşmak üçin hasaba alnyş şu baglanyşykda:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSVpPMj1D0Ool2KSuxShuhZc-kZfP1umHhtLguopQ1M2zvAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0